Legislatie
Securitate si
sanatate in munca
Formulare
Documente solicitate
la actiunile de control
Informatii de
interes public
Servicii si comisioane
Carnete de munca
Infractiuni
Amenzi
Autorizatii si avize
Rapoarte periodice
de activitate
Relatii cu mass-media

Munca la negru
Adrese utile


© Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

home
obiective si atributii
declaratii de avere
program cu publicul
si audiente
reclamatii online
contact
Autorizatii si avize

Home | Atributii si prioritati | Declaratii de avere | Program si audiente
Reclamatii online | Contact 
sus
 
Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

- pt. societatile comerciale (SC) prin biroul unic pe baza declaratie pe propria raspundere conform Lege 359 /200 4 si O.U. 75/2004 care se depune la Registrul Comertului
a) model 1 - firma declara ca nu desfasoara activitate la sediul social si/sau secundar
b) model 2 - firma declara cunoasterea si respectarea legislatiei si reglementarilor din domeniul protectiei muncii
c) model 3 - firma declara modificarea unei declaratii anterioare si respectarea legislatiei si reglementarilor din domeniul protectiei muncii
- pt. alte persoane juridice prin ITM pe baza unui dosar care sa cuprinda :
   a) cerere de acordare a autorizatiei
   b) copii de pe actele de înfiintare;
   c) declaratia pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii;
  d) copii de pe certificatele de conformitate ale echipamentelor tehnice folosite în zone cu pericol de explozie (dupa caz);
   e) dovada achitarii taxei pentru autorizare:
          - pâna la 9 salariati: 45 ron
          - între 10 si 49 salariati: 70 ron
          - între 50 si 249 salariati: 135 ron
          - mai mult de 249 salariati: 225 ron
   - pt. persoane fizice autorizate si asociatii familiale pe baza declaratiei pe propria raspundere.
Nota: Formularele se primesc gratuit de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu

  sus
 
Autorizatie pentru detinerea si utilizarea de produse si substante toxice
a) cerere catre ITM Giurgiu
b) documentatie
c) dovada achitarii taxei de expertizare în vederea eliberarii autorizatiei:
     - pâna la 9 salariati: 45 ron
     - între 10 si 49 salariati: 70 ron
     - între 50 si 249 salariati: 135 ron
- mai mult de 249 salariati: 225 ron
  sus
 
Autorizatia de detinere, depozitare, transportare si utilizare materiale explozive si a obiectelor artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice
Cerere I.T.M.
Cererile de autorizare ale persoanelor juridice sau fizice precum si a depozitelor de materii explozive, vor cuprinde:
   a) pt. persoanele juridice sau fizice - denumirea, sediul si obiectul activitatii, cu indicarea actului legal în baza caruia functioneaza
     - tipul materiilor explozive pe care la prepara, prelucreaza, detine, comercializeaza, experimenteaza, foloseste transporta sau tranziteaza.
   b)pt. depozite în plus fata de elementele mentionate pt. persoanele juridice sau fizice se vor specifica si cantitatile maxime de materii explozive pe tipuri care pot fi depozitate si locul unde se depoziteaza.
     - dovada achitarii taxei de expertizare în vederea eliberarii autorizatiei:
     - materii explozive propriu zise: 180 ron
     - obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice:
-detinere max. 3 kg. - 18 ron
      -detinere între 3-100kg. - 90 ron
-detinere peste 100 kg. - 450 ron
     - autorizatie de depozitare a materiilor explozive:
-pâna la 9 salariati: 45 ron
-între 10 si 49 salariati: 70 ron
-între 50 si 249 salariati: 135 ron
-mai mult de 249 salariati: 225 ron
     - vizarea anuala a autorizatiei de detinere materii explozive:
     - materii explozive propriu zise: 27 ron
     - obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice:
-detinere max. 3 kg. - 9 ron
-detinere între 3-100kg. - 45 ron
-detinere peste 100 kg. - 180 ron

  sus
 
Autorizatia pentru detinere, depozitare si utilizare substante fitosanitare
Autorizatia fitosanitara pt. produsele din grupa I si II de toxicitate (emisa de Directia Judeteana Fitosanitara) se înregistreaza si vizeaza si la ITM. 
     -Dovada achitarii taxei de expertiza si analiza:
          - pâna la 9 salariati: 45 ron
          - între 10 si 49 salariati: 70 ron
          - între 50 si 249 salariati: 135 ron
- mai mult de 249 salariati: 225 ron

  sus
 
Avizul pentru încadrarea locurilor de munca în conditii deosebite
Se va acorda în baza urmatoarelor documente:
   - determinarile de noxe, efectuate de laboratoare abilitate care se fac numai in prezenta inspectorilor de munca, certificand ca la data efectuarii acestora s-au aplicat masurile tehnico-organizatorice pentru nominalizara conditiilor de munca, ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal, si ca procesele tehnologice se desfasoara conditii normale;
   - constatariile efectuate de inspectoratele teritoriale de munca, ce vor fi consemnate intr-un proces verbal si vor face referire directa la respectarea prevederilor N.G.P.M., Normelor specifice de securitate a muncii si ale celorlalte acte normative din domaniu;
   - copii de pe lista cuprinzand bolile profesionale sau sinteza analizelor medicale si fisa de evaluare;
   Avizul acordat are o valabilitate de cel mult 3 ani cu posibilitate de prelungire;
   Angajatorii c are au locuri de munca, activitati si categorii profesionale incadrate in grupa I si a II-a v or face reevaluarea acestora in vederea i ncadrarii locurilor de munca in conditii deosebite pana la data de 31.12.2002.

  sus
 
Aviz pentru acordarea de sporuri salariale pentru conditii deosebit de periculoase, periculoase, vatamatoare, nedorite sau dificile, la personalul din unitatile bugetare
Buletin de determinare prin expertizare a locurilor de munca, eliberat de organele de specialitate a Directiei de Sanatate Publica

  sus
Aviz pentru stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariati
Aviz pentru stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariati.