Legislatie
Securitate si
sanatate in munca
Formulare
Documente solicitate
la actiunile de control
Informatii de
interes public
Servicii si comisioane
Carnete de munca
Infractiuni
Amenzi
Autorizatii si avize
Rapoarte periodice
de activitate
Relatii cu mass-media

Munca la negru
Adrese utile


© Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

home
obiective si atributii
declaratii de avere
program cu publicul
si audiente
reclamatii online
contact
Obiective si atributii


Principalele obiective ale activitatii Inspectiei Muncii


a) controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea în munca, la protectia salariatilor care lucreaza în conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale;

b) informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale în vigoare;

c) furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislatiei muncii;

d) asistarea tehnica a angajatorilor si angajatilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale;

e) initierea de propuneri adresate Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale pentru îmbunatatirea legislatiei existente si elaborarea de noi acte legislative în domeniu.

Atributiile Inspectiei Muncii

În îndeplinirea obiectivelor prevazute, Inspectia Muncii are urmatoarele atributii:

a) în domeniul stabilirii relatiilor de munca controleaza:

 • încadrarea în munca si încetarea activitatii persoanelor care desfasoara orice activitate în temeiul unui contract individual de munca sau al unei conventii civile de prestari de servicii;

 • tabilirea si respectarea duratei timpului de lucru;

 • stabilirea si acordarea drepturilor salariale, precum si a celorlalte drepturi decurgând din munca prestata;

 • accesul fara nici o discriminare pe piata muncii al tuturor persoanelor apte de munca, respectarea normelor specifice privind conditiile de munca ale tinerilor, femeilor, precum si ale unor categorii de persoane defavorizate;

 • respectarea celorlalte prevederi cuprinse în legislatia muncii si a clauzelor contractelor colective de munca;

b) în domeniul securitatii si al sanatatii în munca:

 • acorda asistenta tehnica persoanelor juridice la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale si controleaza realizarea acestora;

 • efectueaza sau solicita masuratori si determinari, examineaza probe de produse si de materiale în unitati si în afara acestora, pentru clarificarea unor situatii de pericol;

 • dispune sistarea activitatii sau scoaterea din functiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constata o stare de pericol iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;

 • acorda angajatorilor, persoane juridice si fizice, autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii în munca;

 • retrage autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii în munca, daca constata ca prin modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia nu se respecta prevederile legislatiei în vigoare;

 • cerceteaza accidentele de munca conform prevederilor Normelor metodologice privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca;

 • coordoneaza activitatea de instruire si informare a angajatilor în domeniul securitatii, sanatatii si al relatiilor de munca si urmareste activitatea de formare a specialistilor în domeniu;

 • controleaza aplicarea dispozitiilor legale referitoare la certificarea produselor, masinilor, utilajelor si a echipamentelor de protectie din punct de vedere al securitatii în munca, la intrarea acestora pe teritoriul national, prin inspectorii de munca sau prin organisme acreditate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;

 • controleaza respectarea îndeplinirii cerintelor legale referitoare la sanatatea în munca si la înlaturarea riscurilor de îmbolnaviri profesionale.

Mai multe detalii cu privire la obiectivile si atributiile Inspectoratului Teritorial de Munca Giurgiu.

Home | Atributii si prioritati | Declaratii de avere | Program si audiente
Reclamatii online | Contact