Legislatie

Securitate si
sanatate in munca

Formulare

Documente solicitate
la actiunile de control

Informatii de
interes public

Servicii si comisioane

Carnete de munca

Infractiuni

Amenzi

Autorizatii si avize

Rapoarte periodice
de activitate

Relatii cu mass-media


Munca la negru

Adrese utile


 


© Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

 Inspectoratul
Teritorial
de Munca

Giurgiu


home

obiective si atributii

declaratii de avere

program cu publicul
si audiente

reclamatii online

contact

Securitate si sanatate in munca


"O viata nu valoreaza nimic; NIMIC NU VALOREAZA CĀT O VIATA"
André Malraux


Securitatea şi sănătatea  īn munca  constiuie un ansamblul de activităţi instituţionalizate avānd ca scop asigurarea celor mai bune condiţii īn desfăşurarea procesului de munca, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de munca;

 Reglementari ale organiztiei internationale a muncii privind securitatatea si sanatatea in munca

 

·          Conventia OIM asupra Sigurantei si Sanatatii la locul de Munca (nr.155) si Recomandarea (nr.164) din 1981 care prevad adoptarea unei politici nationale de sanatate si siguranta profesionala, si descriu actiunile care trebuiesc luate de catre guvern si īntreprinderi pentru a promova sanatatea si siguranta profesionala si a īmbunatati mediul de lucru;

·          Conventia OIM privind Serviciile Sanitare Profesionale (nr.161) si Recomandarea (nr.171), 1985 care stabilesc organizarea de servicii sanitare profesionale la nivel de īntreprindere proiectate sa contribuie la implementarea politicii de sanatate si siguranta profesionala.

 

Principii de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca:

 

·          Raspunderea privind asigurarea securitatii si sanatatii salariatilor revine conducatorului unitatii

·          Obligatiile salariatilor īn domeniul protectiei muncii nu exclud raspunderea conducatorului unitatii

·          Īn virtutea obligatiilor pe care le are, conducatorul unitatii va lua toate masurile tehnice, organizatorice,  sanitare, necesare pentru securitatea si sanatatea salariatilor

 

Organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivelul persoanelor juridice

 

Īn cazul īntreprinderilor cu pānă la 9 lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă, dacă se īndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:   

a) activităţile desfăşurate īn cadrul īntreprinderii nu sunt dintre cele prevăzute īn anexa nr. 5;   

b) angajatorul īşi desfăşoară activitatea profesională īn mod efectiv şi cu regularitate īn īntreprindere şi/sau unitate;  

c) angajatorul a urmat cel puţin un program de pregătire īn domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă, cu o durată minimă de 40 de ore şi conţinutul prevăzut īn anexa nr. 6 lit. A, fapt care se atestă printr-un document de absolvire a programului de pregătire.

Īn situaţia īn care nu sunt īndeplinite condiţiile prevăzute la anterior, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza serviciul intern de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, īn condiţiile prevazute de normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006

Īn cazul īn care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.

 

Īn cazul īntreprinderilor care au īntre 10 şi 49 de lucrători inclusiv, angajatorul poate efectua activităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă, dacă se īndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:   

a) sunt respectate prevederile art. 16 alin. (1) lit. a)-c) din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006;  

b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces ori invaliditate.

Īn situaţia īn care nu sunt īndeplinite condiţiile prevăzute anterior, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori poate organiza unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie şi/sau poate să apeleze la servicii externe, īn condiţiile prezentelor norme metodologice.

Īn cazul īn care angajatorul/lucrătorii desemnaţi/serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute, la art. 15 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.

 

Īn cazul īntreprinderilor şi/sau unităţilor care au īntre 50 şi 249 de lucrători, angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători ori să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie din cadrul īntreprinderii.

Īn cazul īn care lucrătorii desemnaţi, serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15 normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, angajatorul trebuie să apeleze la servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.

 

Īn cazul īntreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.

Īn cazul īn care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie prevăzute la art. 15 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu

 

 Lucrători desemnaţi

 

·          Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.

·          Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rāndul lucrătorilor cu care are īncheiat contract individual de muncă cu normă īntreagă.

·          Angajatorul va consemna īn fişa postului activităţile de prevenire şi protecţie pe care lucrătorul desemnat are capacitatea, timpul necesar şi mijloacele adecvate să le efectueze.

·          Pentru a putea să desfăşoare activităţile de prevenire şi protecţie, lucrătorul desemnat trebuie să īndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire īn domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă;

·          Angajatorul va stabili numărul de lucrători desemnaţi īn funcţie de mărimea īntreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora īn cadrul īntreprinderii şi/sau unităţii.

·          Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate şi timpul necesar pentru ca lucrătorii desemnaţi să poată desfăşura activităţile de prevenire şi protecţie conform fişei postului.

 

Serviciile interne de prevenire şi protecţie

 

·          Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie fie format din lucrători care īndeplinesc cel puţin cerinţele minime de pregătire īn domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă corespunzătoare nivelului mediu, prevăzute la art. 49 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 şi, după caz, alţi lucrători.

·          Conducătorul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie īndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006

·          serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă īntreagă īncheiat cu angajatorul.

·          Serviciul intern de prevenire şi protecţie se organizează īn subordinea directă a angajatorului ca o structură distinctă.

·          Lucrătorii din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie trebuie desfăşoare numai activităţi de prevenire şi protecţie şi cel mult activităţi complementare cum ar fi: prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.

·          ngajatorul va consemna īn regulamentul intern sau īn regulamentul de organizare şi funcţionare activităţile de prevenire şi protecţie pentru efectuarea cărora serviciul intern de prevenire şi protecţie are capacitate şi mijloace adecvate.

·          Serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie aibă la dispoziţie resursele materiale şi umane necesare pentru īndeplinirea activităţilor de prevenire şi protecţie desfăşurate īn īntreprindere.

·          Angajatorul va stabili structura serviciului intern de prevenire şi protecţie īn funcţie de mărimea īntreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii, precum şi de distribuţia acestora īn cadrul īntreprinderii şi/sau unităţii.

·          Angajatorul trebuie să asigure mijloacele adecvate pentru ca serviciul intern de prevenire şi protecţie să poată desfăşura activităţile specifice.

·          Cānd angajatorul īşi desfăşoară activitatea īn mai multe puncte de lucru, serviciul de prevenire şi protecţie trebuie să fie organizat astfel īncāt să se asigure īn mod corespunzător desfăşurarea activităţilor specifice.    Īn situaţia īn care activitatea de prevenire şi protecţie este asigurată prin mai multe servicii interne, acestea vor acţiona coordonat pentru asigurarea eficienţei activităţii.

·          Serviciul intern de prevenire şi protecţie poate să asigure şi supravegherea sănătăţii lucrătorilor, dacă dispune de personal cu capacitate profesională şi de mijloace materiale adecvate, īn condiţiile legii.

 

Servicii externe de prevenire şi protecţie

 

·          Serviciul extern de prevenire şi protecţie asigură, pe bază de contract, activităţile de prevenire şi protecţie īn domeniu.   

·          Serviciul extern trebuie să aibă acces la toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie.

·          Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să īndeplinească următoarele cerinţe:   

           a) să dispună de personal cu capacitate profesională adecvată şi de mijloacele materiale necesare pentru a-şi desfăşura activitatea;   

           b) să fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire īn domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă, īn conformitate cu procedura stabilită la art. 35-45 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006.

·          Serviciul extern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care īndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute la art. 49 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006 şi, după caz, alţi lucrători.

·          Conducătorul serviciului extern de prevenire şi protecţie trebuie să īndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006

·          Īn cazul īn care serviciul extern de prevenire şi protecţie este format dintr-o singură persoană, aceasta trebuie să īndeplinească cerinţele prevăzute la art. 50 din normele metodologice  de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006 aprobate prin HG 1425/2006

·          O persoană poate să ocupe funcţia de conducător la un singur serviciu extern de prevenire şi protecţie.