Legislatie

Securitate si
sanatate in munca

Formulare

Documente solicitate
la actiunile de control

Informatii de
interes public

Servicii si comisioane

Carnete de munca

Infractiuni

Amenzi

Autorizatii si avize

Rapoarte periodice
de activitate

Relatii cu mass-media


Munca la negru

Adrese utile


 


© Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

 Inspectoratul
Teritorial
de Munca

Giurgiu


home

obiective si atributii

declaratii de avere

program cu publicul
si audiente

reclamatii online

contact

Servicii


ITM Giurgiu pune la dispozitia persoanleor fizice si juridice studii , expertize tehnice si analize , acordand in acelasi timp consultanta si asistenta tehnica in domeniile :

  • Securitate si sanatate in munca
  • Relatii de munca


Click aici pentru a vedea normativul de tarife


Comisioane


Pentru serviciile prestate în legatura cu carnetele de munca, ITM percepe comisioanele prevazute în Legea nr.130/1999. Astfel:

  • 0,75 % din fondul de salarii, angajatorilor carora le pastreaza si le completeaza carnetele de munca;
  • 0,25 % din fondul de salarii, angajatorilor pentru care se verifica si se certifica legalitatea înregistrarilor efectuate de catre acestia 


* Plata comisionului se face pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata (Legea 403 din 2005).

* Neplata comisionului în termenul de mai sus conduce la plata unor majorari si penalitati de intarziere, conform legislatiei în vigoare.

* Plata comisionului se poate face dupa cum urmeaza:

  • în numerar, la casieria ITM Giurgiu din bld. CFR bl. 111 Sc C p
  • prin virament, în contul ITM Giurgiu nr. RO46TREZ3215032XXX003442 deschis la Trezoreria municipiului Giurgiu (Pe ordinul de plata se înscriu distinct eventualele dobanzi (majorari de întârziere !) si penalitati de intarziere)