NOUTATI

Metodologie pastrare carnete de munca la sediul angajatorilor

 

Legislatie

Securitate si
sanatate in munca

Formulare

Documente solicitate
la actiunile de control

Informatii de
interes public

Servicii si comisioane

Carnete de munca

Infractiuni

Amenzi

Autorizatii si avize

Rapoarte periodice
de activitate

Relatii cu mass-media


Munca la negru

Adrese utile


 

Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

 Inspectoratul
Teritorial
de Munca

Giurgiu


home

obiective si atributii

declaratii de avere

program cu publicul
si audiente

reclamatii online

contact

 

IN VEDEREA DEPUNERII RECLAMATIILOR, VA RUGAM SA TRANSMITETI MESAJELE DUMNEAVOASTRA PE SITE-UL INSPECTIEI MUNCII, LA ADRESA:

https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari

SAU PE MAIL, LA ADRESA:

itmgiurgiu@itmgiurgiu.ro

 

- Conform ordonantei nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor trebuie sa prezentati:

- Formular sesizare

- Copie BI/CI

- Sesizarile trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu datele de identificare ale petitionarului si adresa de domiciliu, conform  OG.27/2002:

a). Art 7 din OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor: “Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza”

b). Art 10 alin 2 din OG 27/2002, privind reglementarea activitatii de  solutionare a petitiilor:

(1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleasi autoritati sau institutii  publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.

(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la celasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns

 

- Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice raspunsul petitionarului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila, conform art.8, alin(1), din OG 27/2002.

 

- In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art.8 cu cel mult 15 zile, conform art.9 din OG 27/2002.