Legislatie

Securitate si
sanatate in munca

Formulare

Documente solicitate
la actiunile de control

Informatii de
interes public

Servicii si comisioane

Carnete de munca

Infractiuni

Amenzi

Autorizatii si avize

Rapoarte periodice
de activitate

Relatii cu mass-media


Munca la negru

Adrese utile


 


© Copyright - Inspectoratul teritorial de munca Giurgiu.

Toate drepturile rezervate.

powered by DigitalImage

 Inspectoratul
Teritorial
de Munca

Giurgiu

 


home

obiective si atributii

declaratii de avere

program cu publicul
si audiente

reclamatii online

contact

LEGISLATIE 2023

·          OUG nr. 128 din 28 decembrie 2023 pentru unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din învăţământ şi alte sectoare de activitate bugetară

·          OUG nr. 121 din 21 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

·          OUG nr. 115 din 14 decembrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

·          H.G. nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de munca

·          METODOLOGIE din 12 octombrie 2023 privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă

·          OUG nr. 93 din 31 octombrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată  pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară

·          Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare  pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

·          H.G. nr. 900 din 28 septembrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

·          LEGE nr. 52 din 3 martie 2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

·          Legea nr. 26/10.01.2023 – pentru modificarea si completarea legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si a legii nr. 53/2003 – Codul Muncii

LEGISLATIE 2022

·          OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, actualizata

·          OUG 191/28.12.2022 pentru modificarea si completarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ

·          Ordin 2172/3829/2022- privind acordarea concediului de ingrijitor

·          Legea 367/2022 privind dialogul social

·          OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

·          HG 1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata

·          Ordin 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca

·          Legea nr. 283/2022

·          OG 16/2022

·          Legea 187/2022

·          Legea nr. 156/2022

·          Legea nr. 144/2022

·          OUG nr. 67/2022

·          Legea nr. 118/2022

·          Legea nr. 125/2022

·          Legea nr. 135/2022

 

Legea prevenirii nr. 270/2017

Legislatia în vigoare referitoare la constatarea si sanctionarea contraventiilor

Drepturile  si obligatiile inspectorilor de muncă în desfasurarea activitatii de control, de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale

Contraventiile care intră sub incidenta legii prevenirii nr.270/2017

Faptele contraventionale pentru care inspectia muncii are competente de constatare si aplicare a sanctiunilor în domeniul relatiilor de muncă exceptate de la aplicarea legii prevenirii

Legislatia în domeniul  securitatii si sanatatii în munca exceptata de la aplicarea legii prevenirii

 

Legislatia muncii


Legislatie comuna pentru securitate
si sanatate in munca si relatii de muncaLegislatie specifica domeniului
securitate si sanatate in muncaLegislatie specifica domeniului relatii de munca